Kompletný outsourcing odpadového hospodárstva

Outsourcing odpadového hospodárstva je moderný spôsob obchodného styku, keď naša spoločnosť preberá kompletnú starostlivosť za prevádzkovanie odpadového hospodárstva klienta.

Zabezpečujeme:

  • komplexný legislatívny inžiniering
  • poradenskú činnosť
  • vypracovanie prevádzkového poriadku zariadenia
  • vedenie evidencie sprievodných listov nebezpečných odpadov
  • vypracovávanie hlásení
  • vypracovávanie podkladov k vydaniu súhlasov
  • návrh logistiky pohybu odpadov, druhotných surovín a ďalších materiálov v rámci podniku klienta
  • fyzickú distribúciu ( prepravu ) odpadu
  • rozmiestnenie jednotlivých zberných nádob v prevádzkach
  • zriadenie centrálneho zberného miesta

Copyright 2011 AGB ekoservis s.r.o.,  |  Politika spoločnosti | Cookies