AGB ekoservis

       Sme dynamicky rozvíjajúca sa environmentálna spoločnosť  zaoberajúca sa komplexnými službami v odpadovom hospodárstve.

       Naším cieľom je spokojnosť zákazníka, kvalita poskytovaných služieb a znižovanie nebezpečných vplyvov na životné prostredie.

       Spoločnosť AGB ekoservis s.r.o. ponúka systém od odberu a vyhotovenia vzoriek odpadov, návrhu na najefektívnejší spôsob jeho spracovania, recykláciu či zneškodnenie, cez prepravu odpadov (vrátane nebezpečných) až po definitívne zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadu. Kľúčoví pracovníci firmy majú konkrétne vzdelanie pre daný druh činnosti a v oblasti odpadového hospodárstva sú etablovaní už dlhé obdobie.

       Naša spoločnosť za posledné obdobie investovala veľa prostriedkov a úsilia na vybudovanie vlastných technologických zariadení na bezpečné a pružné nakladanie s odpadmi, predovšetkým nebezpečnými, ktoré sú súčasťou systémového riešenia problematiky odpadov našich klientov. Jednotlivé uzly systému sú riešené holdingovým spôsobom.

       Špecializujeme sa aj na ponuku riešenia špecifických nebezpečných odpadov, ktoré vyžadujú neštandardné postupy realizácie, vrátane zneškodňovania kalov a tuhých nebezpečných odpadov, ako aj sanácií a demolácií, pri ktorých je nutné riešiť nebezpečné odpady.

Copyright 2011 AGB ekoservis s.r.o.,  |  Politika spoločnosti | Cookies