Súhlasy a rozhodnutia Košice

Na prepravu nebezpečných odpadov
Platnosť Príloha
31.12.2009 PDF icon 2008_00941.pdf
31.12.2012 PDF icon zmena_c.1.pdf
31.12.2012 PDF icon zmena_c.2_doplnenie_odpadov.pdf
30.07.2015 PDF icon zmena_c.3.pdf
31.12.2015 PDF icon zmena_c.4.pdf
31.12.2018 PDF icon zmena_c._5.pdf
Na prepravu odpadu z elektrozariadení
Platnosť Príloha
27.06.2009 PDF icon 2008_00942.pdf
27.06.2012 PDF icon zmena_c.1.pdf
27.06.2015 PDF icon zmena_c.2.pdf
26.06.2018 PDF icon zmena_c.3.pdf
Na prevádzkovanie zariadenia na zber
Platnosť Príloha
01.01.2010 PDF icon 2007_00238-3.pdf
31.12.2012 PDF icon zmena_c.1.pdf
31.12.2012 PDF icon zmena_c.2.pdf
31.12.2015 PDF icon zmena_c.3.pdf
31.12.2018 PDF icon zmena_c.4.pdf
Na zhromažďovanie odpadov
Platnosť Príloha
01.02.2010 PDF icon 2007_00237-3.pdf
01.02.2013 PDF icon zmena_c.1.pdf
01.02.2015 PDF icon zmena_c.2.pdf
01.02.2018 PDF icon zmena_c.3.pdf
PDF icon Zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia
Na zber odpadu z elektrozariadení
Platnosť Príloha
27.06.2009 PDF icon 2006_01583-3_haj.pdf
27.06.2012 PDF icon zmena_c.1.pdf
27.06.2015 PDF icon zmena_c.2.pdf
26.06.2018 PDF icon zmena_c.3.pdf

Copyright 2011 AGB ekoservis s.r.o.,  |  Politika spoločnosti