Súhlasy a rozhodnutia Humenné

Na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Platnosť Príloha
21.01.2018 PDF icon ou-he-oszp-2015-000556-003-dz.pdf
22.1.2021 PDF icon Súhlas na prevádzkovanie zariadenia OU-HE-OSZP-2017/011958-003-Dz
do 10.01.2026 PDF icon Súhlas OU-KE-OSZP-2020/012197-003
Na vydanie prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov
Platnosť Príloha
21.01.2018 PDF icon ou-he-oszp-2015-000555-003-dz.pdf
22.1.2021 PDF icon Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku OU-HE-OSZP-2017/011958-003-Dz
do 10.01.2026 PDF icon Súhlas OU-KE-OSZP-2020/012919-002

Copyright 2011 AGB ekoservis s.r.o.,  |  Politika spoločnosti | Cookies